POLITYKA PRYWATNOŚCI

A. Wprowadzenie

 1. Prywatność odwiedzających moją stronę internetową jest dla mnie bardzo ważna i dokładam wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robię z Twoimi danymi osobowymi.
 2. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na mojej stronie pozwala na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na stronie.

Administratorem danych jest Aleksandra Borak, właściciel firmy Aleksandra Borak Usługi Doradcze ul. Jana Kazimierza 11b/145, NIP: 854-23-97-676

 1. Polityka prywatności dotyczy serwisu https://olaborak.pl

B. Zbieranie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 3. informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w witrynie internetowej;
 4. informacje wprowadzane podczas zakupu, czyli imię i nazwisko;
 5. informacje, takie jak imię oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji newsletter’a;
 6. informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na stronie internetowej;
 7. informacje, które są generowane podczas korzystania ze strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
 8. informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz, usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres e-mail;
 9. informacje publikowane na stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść umieszczanych postów;
 10. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do mnie e-mailem lub za pośrednictwem strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
 11. wszelkie inne dane osobowe, które mi przesyłasz.

Zanim ujawnisz mi dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.

D. Korzystanie z Twoich danych osobowych

Dane osobowe przesłane do mnie za pośrednictwem mojej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Mogę wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:

 1. administrowania stroną internetową i biznesem;
 2. personalizowania strony internetowej dla Ciebie;
 3. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na mojej stronie internetowej;
 4. świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem mojej strony internetowej;
 5. wysyłania do ciebie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie;
 6. przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej;
 7. wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;
 8. wysyłania e-mail newsletter’a, jeśli o to poprosiłeś (możesz mnie w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać powiadomień);
 9. przesyłania informacji marketingowych dotyczących mojej działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich, które moim zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz mnie o tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz już otrzymywać komunikatów marketingowych);
 10. dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o moich użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);
 11.  zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z witryną;
 12. zapewnienia bezpieczeństwa mojej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
 13. weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z mojej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości); i
 14. innych zastosowań.

Nie sprzedaję i nie udostępniam osobom trzecim Twoich danych osobowych. Dane są przekazywane następującym podmiotom w celu realizacji usług:

The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000. Atlanta, GA 30308 USA. Mailchimp, który służy do wysyłki newsletter’a, w tym informacji o warsztatach i kursach.

 1. Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych

E. Ujawnianie danych osobowych

Mogę ujawniać dane osobowe użytkownika moim pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszej „Polityce prywatności”.

Mogę ujawniać Twoje dane osobowe:

 1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony moich praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
 4. wszelkim osobom, które wedle mojej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych

F. Międzynarodowe transfery danych

 1. Informacje, które gromadzę mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym z krajów, w którym prowadzę działalność i mogą być przesyłane pomiędzy tymi krajami w celu umożliwienia wykorzystania informacji zgodnie z niniejszą „Polityką prywatności”.
 2. Informacje, które zbieram, mogą być przekazywane do następujących krajów, które nie mają przepisów o ochronie danych równoważnych z obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stanów Zjednoczonych Ameryki.

G. Zachowywanie danych osobowych

 1. W Niniejszej Sekcji G określone są zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania moich zobowiązań prawnych w zakresie zachowywania i usuwania danych osobowych.
 2. Dane osobowe, które przetwarzam w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.
 3. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego, a dane niezbędne do wystawienia i przechowywania faktur nie dłużej niż przez okres 6 lat, chyba, że przepisy prawa wymagają dłuższego czasu.

H. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Podejmuję zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
 2. Będę przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).
 3. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.
 5. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do mojej strony internetowej; nie poproszę Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na mojej stronie internetowej).

I. Nowelizacje

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w mojej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Mogę powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.

J. Twoje prawa

W związku z RODO, przysługuje Ci prawo do:

 1. dostępu, zmiany lub usunięcia Twoich danych osobowych;
 2. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 3. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 4. przenoszenia danych osobowych;
 5. cofnięcia zgody na wysyłkę newsletter’a (powiadomień).

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możesz również wyjaśnić ze mną wszelkie wątpliwości.

Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku subskrypcji newsletter’a, gdy nie podasz adresu e-mail, newsletter nie będzie wysyłany. W przypadku zakupu usługi, gdy nie podasz danych, nie będzie możliwe zawarcie umowy lub prowadzenie korespondencji.

K. Aktualizacja informacji

Proszę o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jestem.

L. Ciasteczka

Strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używam zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.

 1. Nazwy plików cookie, których używam na stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:
  • używam Google Analytics i Adwords, w celu analizy statystyk strony internetowej i prowadzenia działań remarketingowych;
  • używam piksel konwersji Facebook’a, w celu zarządzania reklamami na Facebook’u i prowadzenia działań remarketingowych.
 1. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:
  1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
  2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i
  3. w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji mojej strony.

 1. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:
  1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 );
  2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i
  3. w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane
   przeglądania”.
 2. Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.